Tara
Tara
Tara

Tara

Regular price $1,800

César Ponce

MDF, wood · MDF, madera

140 x 68h x 50 cm

2012

Tara